Skip to content

Итересно несъответствие

септември 21, 2009

В Закона за защитените територии (последно изменение ДВ бр. 19/2009 г) Чл. 74 (1) (изм. бр. 91/2002 г.) т.7 гласи:

сумите от глоби и санкции, събирани по този закон и по Закона за защита на природата, когато наказателното постановление е издадено от министъра на околната среда и водите или от упълномощено от него лице;

Нямаше да го спомена ако съответно цитираният Закон за защита на природата не е бил отменен (Отм. ДВ бр. 77/2002 г), което прави само 14-тина броя по рано.

Може и аз нещо да не разбирам, но не открих как точно се е случило това и има ли логично обяснение?

А вие можете ли да кажете?

Advertisements

Коментари са забранени.

%d bloggers like this: