Skip to content

Срок за изплащане на болнични

март 13, 2008

Помните ли дискусиите за това какъв да е срока и решенията на съда и обявата, че НОИ ще изплаща болнични в 15 дневен срок?

Ами да ви е честито обнародването на новия срок тогава. Само дето крушката си има и опашка.

Аз като един родител внимателно следя темата и смятам да и направя лека ретроспекцийка тук. Ама от тези дето по медиите незнайно защо не ги правят. А именно:

На 04.01.2008 г. ВАС постанови, че изплащането в 30 дневен срок е незаконосъобразно. Срокът от 30 дни беше премахнат от Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения. Нов срок в наредбата не бе посочен. Което значеше, че НОИ може да си прави каквото си иска.

На 07.03.2008 г. Пак с обнародване в държавен вестник бе постановен новият срок от 15 дни. Ама да не им се вържете за 15-те дни. Ето какво точно пише в чл. 23 от наредбата:

Чл. 23. (Изм. – ДВ, бр. 26 от 2008 г.) (Изм. с Решение № 9943 на ВАС на РБ – ДВ, бр. 1 от 2008 г.) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица – осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 13 в срок 15 работни дни от представянето в съответното ТП на НОИ на документите по чл. 3-8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки, въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

Разликата между двете е: 30 дни (без да се уточнява работни или не) и 15 работни дни, което прави 21 нормални дни от живота ни.

Все пак има светлина в тунела. Ако до 07.03 можеха да си плащат когато каквото си искат, сега на 16-тия работен ден можем да им стъжним живота, ако не сме си получили парите.

Advertisements

Коментари са забранени.

%d bloggers like this: